Grupul de actiune locala Campia Brailei

     GAL Campia Brailei este un parteneriat privat-public, infiintat cu scopul de a contribui la dezvoltarea zonei rurale.

     Rolul GAL-ului este de a realiza o serie de activitati cu scopul de a elabora impreuna Strategia de Dezvoltare Locala.

     Grupul de Actiune Locala Campia Brailei este format din parteneri din sectorul privat (44,45%), sector public (44,44%) si societatea civila (11,11%).

     Asociatia "Grup de Actiune Locala Campia Brailei" este constituita cu scopul implemantarii LEADER din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in teritoriul Asociatiei, in ansamblu si la nivelul fiecarei Unitati Administrativ - Teritoriale reprezentate in Asociatie; punerea in aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locala, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperari intre Grupurile de Actiune Locala (denumite in continuare GAL-uri) la nivel regional, national si european in vederea unei dezvoltari durabile si a imbunatatirii guvernantei locale prin implicarea si participarea membrilor comunitatilor reprezentate de GAL Campia Brailei la procesul de dezvoltare locala.

     Scopul Asociatiei il reprezinta dezvoltarea zonei din care fac parte localitatile cuprinse in asociatie prin elaborarea si implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locala (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile in sensul cresterii competitivitatii economice si administrative, a imbunatatirii mediului si spatiului rural, si, implicit, a cresterii calitatii vietii si diversificarii activitatilor economice din teritoriul reprezentat de Asociatie.

 

Designed by