Grupul de actiune locala Campia Brailei

 

     GAL Campia Brailei este un parteneriat privat-public, infiintat cu scopul de a contribui la dezvoltarea zonei rurale.

     Rolul GAL-ului este de a realiza o serie de activitati cu scopul de a elabora impreuna Strategia de Dezvoltare Locala.

     Grupul de Actiune Locala Campia Brailei este format din parteneri din sectorul privat (44,45%), sector public (44,44%) si societatea civila (11,11%).

 

     Obiectiv general: cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala.

 

     Obiective specifice:

  • Incurajarea actorilor locali pentru colaborare, cu scopul dezvoltarii localitatiii;
  • initiativa locala pentru dezvoltare zonala;
  • Consultare intre actorii locali - reprezentantii sectorului privat, societatii civile si administratiei publice locale;
  • Colaborare si consultare in cadrul teritoriului intre diversi actori locali, reprezentanti ai sectorului privat din domeniul nonagricol, reprezentanti ai societatii civile si reprezentanti ai administratiei publice locale;
  • Constructia unor retele de comunicare intre actorii locali;
  • Implicarea activa a membrilor comunitatii pentru inbunatatirea guvernarii locale;
  • Informarea si consultarea pentru diversificarea econimiei locale;
  • Conlucrare in cadrul teritoriului in scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala;
  • Implicarea comunitatii pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a zonei prin abordarea de jos in sus.

 

Designed by