Varianta Finala

 

Ghidul Solicitantului pentru Măsura M5_6A - Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii FEADR si EURI
Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura M5_6A Inființarea de activități nonagricole prin achiziții”
Anexa 2.1 - STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari
Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa2 STUDIULde FEZABILITATE HG 907
Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR.docx
Anexa 4 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 5 – Fisa masurii 5_6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții
Anexa 6 - Declaratie incadrare in categoria de micro-întreprindere si intreprindere mica
Anexa 7 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 8 - Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 9 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 10 Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 11 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 12 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selecție
Anexa 13 Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 14 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 15- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Designed by